Shaping industry growth

Novela er et investeringsselskap med profesjonelle forvaltere og unikt eierskap. Vår styrke er kombinasjonen av regional forankring, industriell erfaring og finansiell gjennomføringskraft. Gjennom aktivt eierskap, næringsinnsikt og nettverk skal vi skape vekst for våre selskaper.

Posisjonert for verdiskaping

Strategisk plassering

 • Tett på havbaserte næringer
 • Tilgang til verdensledende kompetanse
 • Attraktive nisjer med utviklingspotensial

Næringsinnsikt

 • Novela eies av regionale nøkkelpersoner
 • Ledende kompetanse, erfaring og nettverk
 • Eksklusiv tilgang på investeringer

Dedikerte ressurser

 • Etablert forvalter med suksessfull historikk
 • Ansatte med kapasitet og gjennomføringskraft
 • Betydelig industriell og finansiell erfaring

Dedikert forvalter med bred erfaring

Lasse Kjønstad har betydelig kompetanse innen kjøp og salg av virksomheter, Private Equity investeringer og rådgivning (corporate finance).

LASSE VIKEN KJØNSTAD
LASSE VIKEN KJØNSTAD
Partner

Lasse Kjønstad har betydelig kompetanse innen kjøp og salg av virksomheter, Private Equity investeringer og rådgivning (corporate finance).

Erfaring
Senior Advisor, Converto
Investment Manager, Cubera Private Equity
Vice President, Corporate Finance i SEB Enskilda

Utdanning
M.Sc. in Finance fra University of New South Wales, Sydney

lk@novela.no
+47 404 80 367
Partner
lk@novela.no
+47 404 80 367

Jan Petter Hagen har mangeårig industriell erfaring og sitter i styreverv i en rekke selskaper.

JAN PETTER HAGEN
JAN PETTER HAGEN
Partner / Styreleder

Jan Petter Hagen har mangeårig industriell erfaring og sitter i styreverv i en rekke selskaper.

Erfaring
Daglig leder, Converto
Omstillingsdirektør, Rolls-Royce Marine
CFO, Stokke AS
Finans- og verfts direktør, Aker Yards/STX

Utdanning
Mastergrad fra Handelshøyskolen BI
Management programmer ved blant annet Insead, IMD og Oxford

jph@converto.no
+47 900 10 617
Partner / Styreleder
jph@converto.no
+47 900 10 617

Tom Ivar Sætremyr har 15 års bankerfaring med fokus på sjømatnæringen.

TOM IVAR SÆTREMYR
TOM IVAR SÆTREMYR
Partner

Tom Ivar Sætremyr har 15 års erfaring fra bank med fokus på sjømatnæringen, samt betydelig erfaring fra prosjekter innenfor investering, forretningsutvikling, finansiering, restrukturering og transaksjoner.

Erfaring
Senior Advisor, Converto
Senior Relationship Manager, Nordea

Utdanning
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Skipsingeniør fra Høyskolen i Ålesund

ts@converto.no
+47 478 52 644
Partner
ts@converto.no
+47 478 52 644

Christian Olav Balsnes har betydelig erfaring fra prosjekter innenfor investering, finansiering, restrukturering og transaksjoner.

CHRISTIAN OLAV BALSNES
CHRISTIAN OLAV BALSNES
Partner

Christian Olav Balsnes har betydelig erfaring fra prosjekter innenfor investering, finansiering, restrukturering og transaksjoner.

Erfaring
Advisor, Converto
Relationship Manager, Nordea
Customer Consultant, Skandiabanken

Utdanning
Mastergrad i økonomi fra California State University, East Bay

cb@converto.no
+47 970 03 734
Partner
cb@converto.no
+47 970 03 734

Ivar Nesset har mer enn 25 års erfaring fra ledelse og styrearbeid i ulike bransjer.

IVAR NESSET
IVAR NESSET
Partner

Ivar Nesset har mer enn 25 års erfaring fra ledelse og styrearbeid i ulike bransjer. Nesset er entreprenør og investor som har utviklet og solgt flere selskaper.

Erfaring
Senior Advisor, Converto
SVP, Inmarsat Maritime
CEO i Ship Equip
ICT leder, TerraMar

Utdanning
Mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI
Teknisk utdanning innen Bygg & Anlegg

in@converto.no
+47 908 41 775
Partner
in@converto.no
+47 908 41 775

Christer Valderhaug har mangeårig erfaring som rådgiver, entreprenør og styreverv. Leder forvaltningen av Midvest Fondene.

CHRISTER VALDERHAUG
CHRISTER VALDERHAUG
Partner

Christer Valderhaug har mangeårig erfaring som rådgiver, entreprenør og sitter i styreverv i en rekke selskaper. Valderhaug leder forvaltningen av Midvest Fondene.

Erfaring
Senior Advisor, Converto
Managing Director, Midvest I & II
Daglig leder, ICD Software
Rådgiver, Accenture

Utdanning
Siviløkonom fra NHH og Universität Mannheim

cv@converto.no
+47 920 84 601
Partner
cv@converto.no
+47 920 84 601

Frank Ove Reite er CFO i Aker ASA. Reite har lang erfaring innen industri, bank, investeringer og styreverv.

FRANK OVE REITE
FRANK OVE REITE
Styreleder, Converto

Frank Reite etablerte Converto, og er største eier og styreleder i selskapet. Reite har lang erfaring fra industri, bank, investering og styreverv. Reite er CFO i Aker ASA.

Erfaring
CFO, Aker
CEO, Akastor
Managing Partner, Converto
CEO, Kredittbanken/Glitnir

Utdanning
Handelshøyskolen (BBA)

fr@converto.no
+47 915 80 604
Styreleder, Converto
fr@converto.no
+47 915 80 604

Marius Koksvik har erfaring med bankløsninger, investeringsanalyser, transaksjoner og rådgivningsoppdrag.

MARIUS KOKSVIK
MARIUS KOKSVIK
Investment Analyst

Marius Koksvik har erfaring med bankløsninger, investeringsanalyser, transaksjoner og rådgivningsoppdrag.

Erfaring
Analyst, Converto
Business Advisor, Danske Bank
Analyst, Royal Bank of Scotland

Utdanning
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo
Bachelor i Business Administration fra Queens University of Charlotte i USA

mk@converto.no
+47 415 13 304
Investment Analyst
mk@converto.no
+47 415 13 304

Kristian Tafjord startet i Converto i 2019. Fra tidligere har han blant annet erfaring som analytiker og valutatrader i Norges Bank.

KRISTIAN TAFJORD
KRISTIAN TAFJORD
Analyst

Kristian Tafjord startet i Converto i 2019. I Converto jobber Kristian hovedsakelig med investeringsanalyse, finansiering, transaksjoner og rådgivningsoppdrag.

Erfaring
Fra tidligere har han blant annet erfaring som analytiker og valutatrader i Norges Bank.

Utdanning
Kristian har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

kt@converto.no
+47 408 51 095
Analyst
kt@converto.no
+47 408 51 095

Solid track record

Converto Capital Fund I

 • Forvaltning fra 2009-2016
 • Aker-portefølje på 10 selskap
 • MNOK 4 700 exit-verdi,
  med 27% IRR og 3,7x verdistigning

Midvest Fondene

 • Overtakelse av forvaltning i 2016
 • Fokus på verdirealisering og exit
 • MNOK 254 fullinvestert fond

Novela "deal-by-deal"

 • 4 investeringer siden 2016
 • Fokus på vekst, konsolidering og restrukturering
 • MNOK +110 investert gjennom eget eierskap

Klar investeringsstrategi

Investering

Sektorfokus
Kontrollerende eierskap
Mellomstore selskap

Verdiskaping

Utviklingsplan
"Tett på"
Sterk ledelse

Exit

Timing
Kjøperunivers
Forberedelser

Eiere med unik kompetanse og nettverk

0
0

CONVERTO AS
Forvalter av Novela, partner-eid

BJORDAL, KJELL
Styreleder i Sparebank 1 SMN, Nordlaks, Axess

BØDAL, ARILD
Eier og CEO i Invest24, nestleder i Sparebanken Vest

EGGESBØ, PER MAGNE
Eier og CEO i Ramoen og Eros

ENGESET, JON ERIK
CEO i Hexagon Composites

FINNØY, ODD TORE

FLAKK, KNUT
Styreleder i Devold og Hexagon Composites

FLO, ESBEN
Tidligere COO i ShipEquip

GIØRTZ, EGIL 
Eier og CEO i H.I. Giørtz Sønner

HALSEBAKK, ROGER

Eier og CEO i Sølvtrans

KAMSVÅG, METTE

Tidl. CEO i Nets, styreleder i Maritech

KLEVEN, JAN
Eier og CEO i Bunker Oil

LANGØY, LEIF ARNE
Styreleder i Sparebanken Møre, Kværner, DNV GL

NOTØ, OLE-REINHART
Partner i Adviso Advokatfirma

REITE, ROY
CEO i Vard

ROMESTRAND, JOGEIR
CEO og eier av Rome AS, tidl. CEO i Odim

STETTE, PEDER
EVP & CTO i Optimar

STEINSVIK, STURLA
Eier og styreleder i Hustadlitt

STOLT-NIELSEN, BOTHOLF
Eier og CEO i Ocean Supreme

STRAND, SOLVEIG
Eier og CEO i Strand Fiskeriselskap

SÆTRE, HÅVARD
CEO i Optimar

SÆVIK, RITA
Eier og CEO i Ervik & Sævik

TØRLEN, ØYVIND
CEO i Jets Vacuum, styreleder i Patogen

ULSTEIN, TORE
Styreleder og vise-CEO i Ulstein Group

VARTDAL, JAN ENDRE
CEO og eier av Vartdal Plastindustri

AARVIK, ARILD
Vise-CEO i Ervik Havfiske

AASNÆS, JANNE GRETHE STRAND
Eier og CEO i Strand Havfiske

 

Besøk oss

Keiser Wilhelms gate 24/26, 
6003 Ålesund

Mail oss

post@novela.no

Ring oss

Lasse V. Kjønstad
Daglig leder
+47 404 80 367